Disclaimer


Op deze pagina lees je meer over de inhoud van deze website. 

 

 

Disclaimer


Op deze pagina lees je meer over de inhoud van de website.

Disclaimer


Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is eigenaar van de website www.werkenbijcwz.nl en beheert deze website ook. CWZ heeft de op deze website verstrekte informatie met zorg samengesteld en ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan CWZ echter niet instaan. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien onverhoopt sprake is van onjuistheden of onvolledigheden op deze website, is CWZ daarvoor en voor het gebruik van die informatie niet aansprakelijk. Gebruik van informatie geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van persoonlijk en medisch advies.

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.werkenbijcwz.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende webpagina’s. Voor de inhoud van die websites aanvaardt CWZ geen enkele aansprakelijkheid. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de website www.werkenbijcwz.nl vermelde informatie en mag uitsluitend door hemzelf worden gebruikt. Deze voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke directe of indirecte vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de website.

Overdracht, verveelvoudiging, bewerking of (verdere) verspreiding van informatie op de website, waaronder ook beeldmateriaal, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van CWZ. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing. CWZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen. Mocht je op deze website informatie tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar arbeidsmarktcommunicatie@cwz.nl.
 

Privacy


Bescherming van jouw privacy vindt CWZ erg belangrijk. Voor zover gegevens rond het gebruik van deze website worden verzameld of bewerkt, is dit slechts bedoeld voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen ten behoeve van www.werkenbijcwz.nl. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken. Voor meer informatie hierover lees je onze privacyverklaring.
 

Cookies


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie hierover lees je onze cookieverklaring.

Volg ons op social media!

Volg ons op social media!

 

Samen maken we het verschil

CWZ is één van de 27 topklinische
opleidingsziekenhuizen in Nederland. 
Al meer dan 170 jaar zijn wij hét ziekenhuis
van de regio Nijmegen.  

Samen maken we het verschil

CWZ is één van de 27 topklinische
opleidingsziekenhuizen in Nederland. 
Al meer dan 170 jaar zijn wij hét ziekenhuis
van de regio Nijmegen.  

 

 

© 2024 CWZ. Alle rechten voorbehouden.      Disclaimer      Sitemap 

 

© 2024 CWZ.
Alle rechten voorbehouden.