Privacyverklaring


Op deze pagina lees je meer over het verwerken van privacygegevens op deze website.

 

 

Privacy-verklaring


Op deze pagina lees je meer over het verwerken van privacygegevens op deze website.

1. Inleiding


Wanneer je contact met ons opneemt, deel je persoonsgegevens met ons. Deze geef je vaak zelf door, zodat wij jouw vraag kunnen beantwoorden of je op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ook informatie door zonder dat je deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en privacy.

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvinden op of via de website www.werkenbijcwz.nl. Informatie over andere verwerkingen kun je vinden in ons Privacy Statement CWZ (pdf) en onze cookieverklaring.
 

2. Wat zijn persoonsgegevens?


Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.
 

3. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?


Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, hierna te noemen CWZ, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hieronder vind je onze contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van jouw rechten:

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Weg door Jonkerbos 100 
6532 SZ Nijmegen 
Emailadres: FG@cwz.nl
 

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?


De persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de beoogde verwerkingen en delen of verkopen deze persoonsgegevens niet met of aan derden tenzij dit nodig is vanuit wettelijke verplichtingen of je hier ons duidelijke toestemming voor hebt gegeven.
 

5. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?


We leggen je graag voor iedere verwerking afzonderlijk uit welke gegevens we van je vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we jouw gegevens opslaan. Hieronder kun je voor iedere verwerking deze informatie vinden:
 

5.1. Aanmeldformulieren


Wij bieden jou de mogelijkheid om een keer kennis met ons te komen maken en organiseren soms bijeenkomsten of workshops waar jij aan kunt deelnemen. Het kan ook voorkomen dat we ondersteuning vragen bij werkzaamheden. Om je hiervoor aan te melden of voor in te schrijven gebruiken wij formulieren. Deze gebruiken we ook voor het aanmelden voor vrijwilligerswerk en stages en voor het contactformulier voor verpleegkundige en medische vervolgopleidingen.
 

5.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?


We vragen je om een aantal persoonlijke (contact)gegevens, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Om je te kunnen bereiken, hebben we daarom je e-mailadres en soms je telefoonnummer nodig. Daarnaast vragen we nog wat gegevens van je die wij nodig hebben om ons zo goed mogelijk voor te bereiden en informatie aan te kunnen bieden die het beste bij jou past. Per formulier kan dit verschillen maar dit zullen vaak vragen zijn over jouw opleiding of waar je interesses liggen.
Wanneer je het formulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geef je toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact en de gebeurtenis optimaal voor te bereiden. De gegevens die je aan ons toevertrouwt via het aanmeldformulier gebruiken wij niet voor andere (commerciële) doeleinden.
 

5.1.2. Waar slaan we jouw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?


Door het formulier te versturen geef je toestemming dat wij deze gegevens op onze website bewaren. Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we het ingevulde contactformulier nog zolang is toegestaan volgens de wettelijke bewaartermijn.
 

5.2. Privacy bij sollicitatie


Wanneer je bij ons solliciteert, geef je ons toegang tot jouw persoonsgegevens. We vragen je bijvoorbeeld om jouw CV met daarin persoonsgegevens, werkervaring  en vaardigheden en om een motivatiebrief waarin je iets meer over jezelf vertelt.
We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze documenten om te gaan en leggen je graag uit waarvoor we jouw gegevens gebruiken, wie jouw data te zien krijgen, waar we jouw documenten opslaan en hoe lang we jouw gegevens bewaren.
 

5.2.1. Procedure


Als je bij CWZ solliciteert, komen jouw gegevens terecht bij de vacaturehouder. De vacaturehouder beoordeelt of jouw sollicitatie in aanmerking komt voor een verdere sollicitatieprocedure. Wanneer jij door de eerste selectie komt, worden jouw gegevens gedeeld met eventueel gekozen gesprekspartners door de vacaturehouder. Zij beoordelen samen of jij inhoudelijk geschikt bent voor de functie.
 

5.2.2. Welke gegevens verwerken wij en waarom?


Afhankelijk van de functie waarop je solliciteert vragen wij bepaalde gegevens van je. Deze gebruiken we om met je te kunnen communiceren en om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de betreffende functie. Voor sommige vacatures bekijken wij jouw LinkedInprofiel. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de hier beschreven doeleinden en niet voor andere verwerkingen.
 

5.2.3. Voorwaarden en toestemming


Wanneer je bij ons solliciteert, geef je toestemming om bovenstaande procedure te volgen. De gegevens die je ons toestuurt, gebruiken we voor niets anders dan voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure en delen we niet met derden zonder hiervoor eerst jouw toestemming te vragen.
 

5.2.4. Waar slaan we jouw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?


Jouw gegevens worden met jouw toestemming voor 1 jaar opgeslagen. Geef je hier geen toestemming voor, slaan wij jouw gegevens op zolang dit toegestaan is volgens de wettelijke bewaartermijn. Soms willen we jouw gegevens graag langer bewaren voor onze talentpool. Als we jouw gegevens willen opnemen in deze talentpool dan zullen we je hiervoor eerst om toestemming vragen.
Wij slaan jouw gegevens op in ons recruitmentsysteem AFAS. Vacaturehouders, medewerkers van team werving & selectie en medewerkers van applicatiebeheer hebben toegang tot dit systeem. Zij zijn contractueel verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan.
 

5.3. Jobalert


Om je op de hoogte te houden van interessante vacatures, kun je je aanmelden voor de jobalert. Als we een vacature hebben die aansluit bij jouw wensen, ontvang je een mail van ons. Je kunt je aanmelden voor de jobalert op onze website. Na aanmelding ontvang je van ons een e-mail waarin je jouw inschrijving binnen 72 uur moet bevestigen.
 

5.3.1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?


Wij willen jouw e-mailadres graag weten. Dit hebben we nodig om de vacatures toe te kunnen sturen. Daarnaast kun je aangeven op welke functies je wilt solliciteren en wat jouw opleidingsniveau is. Deze gegevens gebruiken wij om geschikte vacatures voor je te kunnen selecteren. Ook vragen we jouw naam, opleidingsniveau en de frequentie waarin je de jobalert wilt ontvangen.
Door je aan te melden, geef je ons toestemming om je per e-mail beschikbare vacatures te sturen, om jouw naam, opleidingsniveau en e-mailadres op te slaan in een database en om jouw naam te vermelden in de aanhef.
 

5.3.2. Waar slaan we jouw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?


Wij slaan jouw gegevens op in AFAS. We bewaren jouw gegevens zolang je staat ingeschreven voor de jobalert. Je kunt je hier op ieder moment ook weer voor afmelden. Dit kan door in een van de ontvangen berichten op ‘Afmelden’ te klikken of door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Wanneer je je afmeldt via de link in de vacaturemelding, verwijderen wij jouw persoonsgegevens binnen de wettelijke bewaartermijn.
Je kunt telefonisch, per e-mail of per post contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 3: Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
 

5.4. Cookies en (social media)plugins


Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van verschillende data-analyseprogramma’s. Hiervoor worden cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen gebruiken we alleen geanonimiseerde cookies voor het bijhouden van statistieken. Dat wil zeggen dat deze niet terug te herleiden zijn naar jou. Wij kunnen gebruikmaken van de volgende externe partijen die cookies kunnen plaatsen:
 

5.4.1. Google Analytics


Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Wij delen alleen geanonimiseerde gegevens met Google en deze gegevens zijn niet terug te herleiden naar jou.
 

5.4.2. Social media


Verder kan het zijn dat wij gebruik maken van social media plugins. Voorbeelden hiervan zijn Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube, Vimeo en Addthis.
Als wij dergelijke plugins inzetten dan gebruiken wij deze op een wijze dat er geen gegevens van jou gedeeld worden met deze partijen. Als we dat wel doen dan zullen we altijd van te voren toestemming vragen of we jou gegevens mogen delen.
 

6. Wat zijn jouw rechten?


6.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens


Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.
Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door CWZ te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.
 

6.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens


Wanneer je contact opneemt met CWZ, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vind je in paragraaf 3: Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
 

6.3. Een klacht indienen


Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop CWZ omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste aanpassing: 18 december 2023

Volg ons op social media!

Volg ons op social media!

 

Samen maken we het verschil

CWZ is één van de 27 topklinische
opleidingsziekenhuizen in Nederland. 
Al meer dan 170 jaar zijn wij hét ziekenhuis
van de regio Nijmegen.  

Samen maken we het verschil

CWZ is één van de 27 topklinische
opleidingsziekenhuizen in Nederland. 
Al meer dan 170 jaar zijn wij hét ziekenhuis
van de regio Nijmegen.  

 

 

© 2024 CWZ. Alle rechten voorbehouden.      Disclaimer      Sitemap 

 

© 2024 CWZ.
Alle rechten voorbehouden.