Leren bij CWZ

CWZ vindt leren en ontwikkelen belangrijk. Dat blijkt ook wel uit de strategie tot aan 2025 waarin dit tot één van de ambities hoort. Er wordt veel gedaan aan het opleiden van studenten door middel van stage en opleiding, maar ook voor eigen medewerkers die een bepaalde opleiding willen volgen.    

Kom leren bij CWZ!

Wij bieden ervaring in topklinische zorg en een uitstekend leerklimaat. Jaarlijks monitoren we de de goede aspecten en aandachtspunten van leren en begeleiden, waardoor afdelingen een veilig en uitdagend klimaat kunnen blijven bieden. Hoe belangrijk wij leren vinden zie je in het toenemend aantal leerafdelingen in CWZ. Dit zijn afdelingen....Ook leren we van onderzoek. Met behulp van onderzoek passen we de nieuwste ontwikkelingen en inzichten toe in de dagelijkse praktijk.

Maar ook als je in het CWZ werkt houdt het leren niet op. De manier waarop wordt geleerd is modern en vooruitstrevend. Leren en ontwikkelen doen we zoveel mogelijk in samenspraak met de direct betrokkenen. Hiermee sluiten we zoveel mogelijk aan bij de behoefte en de praktijk waaruit een vraag is ontstaan. Ook in de manier van leren en ontwikkelen worden verschillende mogelijkheden aangeboden. Dit persoonlijk maken van een leervraag sluit naadloos aan bij de strategie van het CWZ, waarbij zorg persoonlijk maken hoog in het vaandel staat.