Werkwaarden: ouders betrekken bij de zorg voor hun kind

Zorg persoonlijk maken, daar zijn de medewerkers van de couveuse-afdeling wel aan gewend. Hier worden pasgeborenen verpleegd die extra zorg nodig hebben. Soms moeten er in de zorg keuzes worden gemaakt die voor ouders lastig kunnen zijn. Je wilt je kindje vasthouden maar het ligt aan allerlei apparaten in de couveuse en je kunt er niet bij. Dat kan moeilijk zijn en elke ouder gaat hier op eigen wijze mee om. Carola Helwegen (senior verpleegkundige A32): ‘ouders zijn uiteindelijk de beste verzorgers voor hun kind. Daarom hebben wij het altijd al belangrijk gevonden ouders te betrekken bij de zorg en volgen we hen, daar waar mogelijk, in hun wensen’.

Enthousiast vertelt Carola over hoe vanuit deze gedachte 'ouderparticipatie' is ontstaan. Samen met Dianne Lodeweges (ook senior verpleegkundige) en met steun van haar leidinggevende Peggy van Megen nam ze het initiatief voor dit nog verdergaande middel om zorg persoonlijk te maken. ‘Wij zien ouders als partners in de zorg en streven naar continue afstemming met ouders in een gelijkwaardige communicatie. Wij, de zorgverleners, hebben een coachende rol en bespreken wederzijdse verwachtingen met de ouders.’

Ruimte om zelf zorg te bepalen

‘Wat vooral belangrijk is ouders vanaf het begin te informeren over onze manier van werken,’ vervolgt Carola. ‘Op de dag na de opname vindt een informatiegesprek plaats. Alle facetten die tijdens de zorgperiode voorbij kunnen komen worden besproken. Daarnaast krijgen de ouders alle ruimte om te bepalen hoe zij het willen doen. Uiteraard wel binnen de grenzen van de mogelijkheden. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van het kind. Het idee is dat geen ander het kind zo goed kent als de ouder en de verzorger. We hopen hiermee te bereiken dat de ouders, die toch in een onzekere periode zitten, met een prettig gevoel naar huis gaan en zich zeker voelen over de zorg voor hun kind’.

Door ouders meer bij de zorg te betrekken verandert de rol van verzorger wel. Carola: ‘Vroeger bepaalden wij wat er gebeurde, maar nu zijn wij meer de coaches van de ouders geworden. Elke dag voeren we samen een zorggesprek. Samen zoeken we naar een benadering die het best is voor het kind. Soms is het voor ouders ook moeilijk om op zichzelf te vertrouwen. Dit kan het geval zijn als ze al een heel traject achter de rug hebben op een Neonatale Intensive Care Unit  NICU  en naar ons worden overgeplaatst als er geen intensieve zorg meer nodig is. Dat kan best heftig zijn. Ouders zijn dan gewend dat de zorg volledig in handen ligt van de verpleging. Bij ons zijn ze meer op zichzelf aangewezen en het leren loslaten kan een heel proces zijn. Hierbij ondersteunen wij ze en dat doen we bij elke ouder op een andere manier, want de ene ouder is de andere niet. Wat overigens heel mooi is om te zien is dat de ouder door de actievere rol die ze krijgen steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Hierdoor ontwikkelen ze een hechtere band met hun kind.'

Continu schakelen

Het aanpassen aan de ouder en de specifieke zorg voor elk kind heeft grote invloed op de werkwijze van de medewerkers. In elke suite is de situatie weer anders, omdat geen ouder of kind hetzelfde is. Daarom moet er continu geschakeld worden. Daarbij moet elke medewerker weten wat er speelt en is belangrijk dat medewerkers op één lijn staan. Volgens Carola kan dat omdat er goed overleg plaatsvindt en er nauwkeurig rapportages bij worden gehouden. Carola: ‘En alles gebeurt ook in overleg met de ouders, waarbij uitgangspunt wel is dat het belang van het kind voorop staat. Als een ouder bijvoorbeeld wil dat een couveusekindje op schoot kan bij een opa of oma laten we dat toe. Vroeger hadden wij hier andere ideeën over, maar dat laten we nu los.’ 

Interesse in werken bij de kinderafdeling en couveuseafdeling? Zie de vacature! Je kunt reageren tot 1 augustus.