Introductie nieuwe medisch specialisten

Iedere nieuwe medisch specialist en A(N)IOS neemt deel aan een speciaal inwerkprogramma. De medisch specialisten volgen gedurende het eerste jaar drie onderwijsmodules, waarin aandacht besteed wordt aan ziekenhuisbrede onderwerpen, de organisatie en het beleid van de Vereniging Medische Staf.

Naast het collectieve deel van de modules, worden medisch specialisten in hun eerste jaar in CWZ gekoppeld aan een mentor. Dit gebeurt op basis van intercollegiale coaching: speciaal opgeleide collega’s vervullen deze rol. Er vinden gesprekken plaats over zaken waar je tegenaan loopt als nieuwe specialist. De nadruk ligt op het leer- en ontwikkelproces gedurende dit eerste CWZ jaar.