Thema leadership: verpleegkundig leiderschap

Marike, voorzitter verpleegkundige staf: ‘We stimuleren verpleegkundigen om met lef te staan voor hun expertise. Om volop grip te krijgen op alle waardevolle acties welke je als verpleegkundige inzet. Want eigen inbreng leidt tot successen! En de wil om samen tot goede resultaten te komen, leidt ook nog eens tot verbondenheid én werkplezier.’ Theo, verpleegkundig decaan, vult aan: ‘Je verbonden en ondersteund voelen, je eigen deskundigheid onderhouden en je cirkel van invloed effectief inzetten. Dát willen we faciliteren aan onze verpleegkundigen. Omdat dit helpt jezelf in je kracht te zetten.’

Lisa, allround verpleegkundige en verplegingswetenschapper, vertelt hoe zij verpleegkundig leiderschap ervaart in de praktijk en hoe ze tegen dit belangrijke onderwerp aankijkt: ‘Waardevolle zorg voor de patiënt is altijd ons uitgangspunt. Het is niet alleen belangrijk dat verpleegkundigen meedenken maar ook echt meebeslissen als het gaat om onderwerpen binnen het verpleegkundige domein. Dat we onze expertrol pakken en onze talenten kunnen inzetten . Het promotieonderzoek waar ik mee bezig ben is mijn manier om mijn eigen interesse in te zetten en te ontwikkelen. Maar betrokken zijn kan op vele manieren. Dit kan júist ook heel dichtbij dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer. Bijvoorbeeld door dat ene stapje extra te zetten voor de patiënt, de zorg te verbeteren voor een specifieke patiëntencategorie, je in te zetten voor een werkgroep op de afdeling of het verdiepen in studentbegeleiding. Er worden mooie stappen gemaakt; dit is het begin van meer. Door constant te ontwikkelen komen we samen in de flow van kritisch denken en zorgen we ervoor dat onze patiënten de beste zorg krijgen.’