Opleidingsziekenhuis

CWZ is één van de 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Hieronder lees je meer over wat dat inhoudt.

Over STZ
Binnen de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) werken 28 grote opleidingsziekenhuizen samen aan hooggespecialiseerde medische zorg. De afgelopen jaren heeft de STZ bewezen een belangrijke en gewaardeerde factor te zijn in de ontwikkeling van topklinische zorg, opleidingen, onderwijs, onderzoek en innovatie in Nederlandse ziekenhuizen. De STZ-ziekenhuizen en de vereniging denken en praten mee over deze thema's en handelen ernaar, zodat deze ook in de toekomst zijn gewaarborgd.

Er zijn 3 niveaus ziekenhuizen: academische ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. CWZ is een topklinisch ziekenhuis.

CWZ als opleidingsziekenhuis

Als STZ-ziekenhuis maakt CWZ zich daarom ook sterk voor een uitstekend opleidingsklimaat. Met het opleiden van dokters houdt CWZ de professionals in huis alert en creatief. Het maakt dat we altijd in zijn voor vernieuwingen. Zo behouden we onze kwaliteit. Ook op andere terreinen bereiden studenten zich in CWZ voor op werk in het ziekenhuis. Denk aan verpleegkundigen, dokters- en operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiologisch laboranten. Verder doen tal van stagiairs werkervaring bij ons op. Vaak zijn de onderwijssituaties multidisciplinair.

Ieder STZ-ziekenhuis beschikt over een academie waarin alle opleidindingsfuncties zijn gebundeld. De CWZ academie voldoet aan verschillende inhoudelijke visitatiecriteria.

Wetenschappelijk onderzoek

STZ-ziekenhuizen vervullen een belangrijke rol in patiëntgebonden medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de universitaire medische centra. De verschillende typen patiënten binnen CWZ zorgt ervoor dat wij als STZ-ziekenhuis een belangrijke rol spelen in dit medisch onderzoek.

Unieke expertises

In de STZ expertisecentra van CWZ bieden we hooggespecialiseerde zorg, waarvoor patiënten niet overal terecht kunnen. Het gaat om bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij de patiëntenzorg is verweven met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De STZ-erkende zorgfuncties van alle 26 topklinische opleidingsziekenhuizen staan vermeld in het openbare STZ Topklinisch Zorgregister. Medische experts hebben deze functies getoetst.

De STZ expertisecentra van CWZ horen bij de unieke expertises van CWZ op het gebied van topklinische zorg.

Lees meer over onze opleidingen onder Leren bij CWZ