Staf & Management

Bij CWZ houden we de lijnen zo kort mogelijk. Dat is al te zien aan onze organisatiestructuur: er zijn slechts drie managementlagen in een organisatie van bijna 4000 medewerkers. Namelijk de raad van bestuur, het clustermanagement en de afdelingshoofden.

De stafclusters

De stafclusters zijn Mens & Ontwikkeling, Medische Informatie Technologie, Financiën & Control, Kwaliteit & Verbeteren, Klant & Strategie en Bestuursbureau. Deze clusters ondersteunen de rest van de organisatie en voeren organisatiebrede projecten uit. Adviseurs hebben afwisselend werk. Het ene moment heel praktisch en uitvoerend, het andere moment weer strategisch en adviserend. Als je in een organisatiebrede projectgroep een actieve rol vervult, dan ben je betrokken bij het beleid en de ontwikkeling van strategische onderwerpen. Ieder doet dit natuurlijk binnen de eigen expertise.

Lees meer over de stafclusters: