Samen naar het nieuwe lab

Samples van patiënten ontvangen, daar DNA of RNA uit isoleren, PCR-testen uitvoeren en dan de infectie vaststellen. Dat klinkt voor vele onbekend. Voor Laura, moleculair analist op de afdeling medische microbiologie en infectieziekten, is het een dagelijkse gewoonte.

De interesse om te werken in een laboratorium kriebelde bij Laura al op de middelbare school.
‘Op jonge leeftijd heb ik een dierbare verloren. Ik probeerde het menselijk lichaam te begrijpen om te zoeken naar een logische verklaring en wat het betekent als er iets ‘niet klopt’. Het voelt goed dat ik hier nu aan kan bijdragen.’

CWZ als gemoedelijke werkgever
In 2014 begon Laura als extra hulp in de roomservice van CWZ. Ook haar moeder werkt sinds 2001 als secretaresse in CWZ. Onbekend terrein was het ziekenhuis dus niet.
‘Na het afronden van mijn studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), was ik nog zoekende. Ik kwam bij CWZ werken met het idee: ik begin ergens en dan zie ik het wel weer. Maar dat ‘ergens’ bleek zo goed te bevallen, dat ik er nog steeds werk.’

Wat CWZ een prettige werkgever maakt, zit hem voor Laura in de gemoedelijke sfeer. ‘Ik krijg de ruimte om fouten te maken en daarvan te leren. Dat verlaagt de druk en zorgt ervoor dat ik beter mijn werk kan doen. Uiteraard werk je met patiëntmateriaal dus je moet echt je koppie erbij houden.’
Ook de goede start bij CWZ is Laura bijgebleven. ‘Toen ik hier net begon, werd ik niet zomaar ergens neergezet. Ik ging eerst in gesprek met het hoofd van de afdeling om te kijken waar mijn ambities liggen. Waar word ik blij van en waar liggen mijn kwaliteiten? Als nieuw werkende kan het lastig zijn om je voor te stellen hoe het werkveld eruit ziet. Dan is het heel prettig dat er een professional met je meedenkt.’

Een grote verantwoordelijkheid
Medische microbiologie bestaat uit vier afdelingen: serologie, bacteriologie, mycologie en moleculair. Ook functioneel applicatiebeheer en het expertisecentrum zijn onderdeel van medische microbiologie. Laura is vier dagen per week te vinden op de afdeling moleculair. ‘Binnen de vier afdelingen is er de mogelijkheid om als afwisseling te rouleren. Ik heb er bewust voor gekozen dit niet te doen omdat ik mijn werk erg leuk vind. Toch werken de afdelingen nauw samen. ‘De afdelingen: bacteriologie, serologie en mycologie, behandelen patiëntmateriaal voor ons voor. Vervolgens zorgen wij voor de uitslag waar zij verder mee kunnen werken’, vertelt Laura.

Het vaststellen van infecties en ziektes bij patiënten is een grote verantwoordelijkheid. ‘Het mag niet gebeuren dat je naar de GGD of intern communiceert dat een patiënt een infectie heeft wanneer daar geen sprake van is. Daarom controleren we elkaar altijd en is een goede samenwerking belangrijk. Op de afdeling werken ruim 70 medewerkers, waarvan er 7 collega’s werken in het team moleculair. ‘We zijn een hecht team dat goed op elkaar is afgestemd. Ook buiten ons werk om, zoeken we elkaar regelmatig op met bijvoorbeeld een gezellig etentje.’

Trots op mijn werk
‘We doen er alles aan om de uitslag zo snel mogelijk boven water te krijgen. Zo secuur en zo snel mogelijk resultaat behalen waarbij je het samen als één team doet. Je weet dat een patiënt de juiste en optimale zorg gaat krijgen. Daar heb je aan bijgedragen en dat voelt heel goed. Gedurende de coronaperiode moesten we als afdeling een grote hoeveelheid PCR-testen verwerken. Dat was een uitdaging maar heeft ons als team sterker gemaakt.’

Het nieuwe lab
De afdeling van Laura staat niet stil. ‘Dankzij functioneel applicatiebeheer, werken we sinds kort met GLIMS. Het Laboratorium Informatie Systeem (LIS) waar onder andere de resultaten van patiëntmateriaal wordt verwerkt. Echt een verademing om mee te werken.’ Volgens Laura een ontwikkeling die absoluut mee mag naar het nieuwe lab.

Het nieuwe lab? ‘Jazeker! In 2023 staat het nieuwe lab in Elst, Dicoon, op de planning waarbij er wordt samengewerkt met ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) en Rijnstate (Arnhem). Onwijs veel zin in! Ik had echt behoefte aan iets nieuws, iets anders’, vertelt Laura. ‘Het nieuwe lab is weer een nieuwe uitdaging. Er vanaf het begin bij zijn en meegroeien met deze nieuwe stap is iets waar ik naar uitkijk. Het team wordt veel groter. Dat wordt wel spannend omdat we samen op zoek gaan naar een nieuwe manier van samenwerken. Ik heb er vertrouwen in dat dit goedkomt, we delen dezelfde passie en hebben hetzelfde doel’, aldus Laura.