Onderzoek & Laboratorium & Apotheek

Laboratoria

Het klinisch chemisch laboratorium verricht laboratoriumonderzoek op verzoek van artsen. Zo kan de arts meer te weten komen over de mogelijke aanwezigheid van ziekten en kan hij het verloop van een ziekte volgen. Het gaat vooral om de diagnose. De belangrijkste taak van het laboratorium voor medische microbiologie is het aantonen van de veroorzakers (bijvoorbeeld bacteriën) van ziekte bij patiënten met infecties.

Klinische farmacie en apotheek

CWZ heeft een moderne apotheek met een opvallende balie, dicht bij de hoofdingang. Patiënten kunnen na hun bezoek aan de specialist hier medicijnen ophalen. Ook bij opname in het ziekenhuis worden medicijnen verstrekt die patiënten eventueel thuis al gebruikte. 
De afdeling klinische farmacie regelt de totale geneesmiddelenvoorziening in het ziekenhuis. Dit is een groot takenpakket. Van adviezen aan specialisten en bereiding van specialistische recepten tot de logistiek.