Medisch

Samen komen we verder

Alle specialisten zetten zich met hart en ziel in voor de patiënten die aan hun zorg worden toevertrouwd. Binnen CWZ en Santeon leveren medisch specialisten niet alleen medisch inhoudelijk hoogwaardige kwaliteit, zij doen dit ook op het vlak van samenwerking en communicatie. Dit komt terug in onze manier van werven. Zo wordt een medisch specialist tijdens de sollicitatie niet alleen beoordeeld op medisch inhoudelijk vlak, maar ook op persoonlijkheid, samenwerking in het team en aansluiting bij het groepscompetentieprofiel van de maatschap of vakgroep.

Samenwerking en communicatie

Eenmaal werkzaam bij CWZ, faciliteren wij medisch specialisten om het gezamenlijke doel verder waar te maken. Naast een passende introductie, bieden we intercollegiale coaching aan waarbij speciaal opgeleide collega’s meedenken over vraagstukken die individueel of binnen de vakgroep of maatschap spelen.
Daarnaast is er eens in de twee jaar een werkconferentie. Tijdens deze dagen staat samenwerking altijd centraal. De werkconferenties zijn tot nu toe altijd enorm succesvol geweest. Het draagt bij aan cohorentie binnen de staf. Er is veel onderlinge betrokkenheid.

Door deze aanpak zijn onze medisch specialisten niet alleen verantwoordelijk voor hun individuele kwaliteit van zorg, maar ook voor de kwaliteit van zorg in de medische staf én ziekenhuisbreed. Op deze manier komen we samen verder.