Inge van Tienen, marketeer

Inge van Tienen is sinds juli 2019 marketeer bij de afdeling klant, markt en innovatie. ‘We werken hier allemaal met hetzelfde doel: dat patiënten meer dan tevreden naar huis gaan’. Lees haar verhaal.

Meer dan tevreden naar huis

Als marketeer in een commerciële organisatie ben je bezig met het positioneren van een dienst of product. ‘Óns belangrijkste doel is om patiënten te laten kiezen voor CWZ en ze vervolgens (meer dan) tevreden naar huis te laten gaan. We willen onze patiënten dóór en dóór kennen en op hun behoeften inspelen zodat zij (opnieuw) kiezen voor CWZ. Daarom doen we veel markt- en patiënttevredenheidsonderzoek. We vergelijken CWZ met andere ziekenhuizen in de regio en brengen de behoeften van patiënten en hun ervaringen met CWZ  in kaart. Samen met ICT zijn we verantwoordelijk voor alle marketing en communicatie rondom Mijn CWZ .'

Diepgang

‘Ik werk hier nu een half jaar, maar ik voel me al wel op mijn plek. Doordat ik in mijn functie waarde kan toevoegen aan de ervaring van patiënten ga ik iedere dag tevreden naar huis. Uiteindelijk telt voor patiënten natuurlijk het meest hoe zij het contact met en de behandeling van de zorgverleners ervaren. Wat wij bij marketing proberen te achterhalen is waar een afdeling het verschil kan maken. (Zodat iemand naar huis gaat met het gevoel dat de ervaring met CWZ boven verwachting goed was). Dit uitgangspunt geeft voor mij de diepgang die ik miste in commerciële bedrijven waar ik eerder werkte.'

Patiëntervaringen in kaart

De marketing afdeling is grotendeels ondersteunend aan de afdelingen en specialismen van CWZ. Je kunt ons bijvoorbeeld benaderen om de ‘reis’ van patiënten in kaart te brengen voor je afdeling. Waarom kiest iemand voor CWZ? Komt dat doordat hij/zij uit de regio komt, is het advies van de huisarts leidend of is de mening van anderen belangrijk? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen zetten wij online vragenlijsten uit, houden wij diepte interviews en toetsen wij onze ideeën (en uitkomsten) bij het CWZ panel. De uitkomsten van deze onderzoeken worden teruggekoppeld aan de desbetreffende afdeling. Samen bedenken we vervolgstappen die ertoe leiden dat het bezoek aan CWZ meer voldoet aan de wensen van de patiënt.

Wil je patiëntervaringen voor jouw afdeling in kaart laten brengen? Stuur dan een mail naar onderzoek@cwz.nl.

Dit verhaal schreven we voor de maandelijkse rubriek De werkdag van….
De rubriek vertelt hoe CWZ’ers bijdragen aan de goede zorg en service voor patiënten.

December 2019