Grzegorz Cetera, geestelijk verzorger

Lang niet iedereen binnen CWZ komt Grzegorz Cetera tegen. Zijn functie, geestelijk verzorger, speelt zich af op de achtergrond, in de stille kamers van de afdelingen. Hij begeleidt patiënten en hun naasten met levensvragen en ethische kwesties en verzorgt de rituelen voor patiënten in hun laatste levensfase (o.a. ziekenzalving). Al 16 jaar lang is hij een vertrouwd en vriendelijk gezicht van CWZ. ‘Ik ben er voor iedereen. Alle patiënten, familie en naasten. Iemands geloofsovertuiging doet er voor mij niet toe.'

Omgaan met vergankelijkheid
Wanneer mensen te maken hebben met ziekte en lijden worden zij geconfronteerd met hun vergankelijkheid. Dagelijks ziet Grzegorz zieke mensen in de laatste fase van hun leven. ‘Als je ziek bent en beseft dat jouw leven niet oneindig is dan dienen bepaalde vragen of keuzes zich aan. Ik begeleid mensen bijvoorbeeld in hun zoektocht naar innerlijke vrede. Samen met de patiënt of naasten zoek ik naar de dingen die houvast bieden. Inzichten die het lijden wat draaglijker maken.’

Zinvolle baan
In zijn werk maakt Grzegorz vaak verdrietige momenten mee. Toch zijn deze momenten vaak bijzonder waardevol. Ook voor hem. Het moment waarop hij dit besefte herinnert hij zich nog goed. ‘Een jonge man met kanker zou vrij abrupt komen te overlijden. Zijn moeder vroeg mij om hem te bedienen op zijn sterfbed. Op het moment dat ik bezig was met de ziekenzalving overleed de jongen. De manier waarop hij overleed was erg onaangenaam. Zijn moeder schreeuwde het uit. Het kostte mij enorm veel moeite om zelf overeind te blijven en achteraf trilde mijn hele lijf. Toch lukte het mij om rust uit te stralen. Voor de moeder van die stervende jongen. Ik besefte dat ik haar enige houvast was op dat moment. De situatie was ontzettend verdrietig, maar tegelijkertijd was ik blij dat ik iets voor haar kon doen.’

Extramurale zorg
Grzegorz Cetera zit in het palliatief team van CWZ. Zij bekommeren zich om patiënten die uitbehandeld zijn en spoedig komen te overlijden. Deze mensen gaan soms nog terug naar huis om daar te overlijden. In zulke gevallen zorgt Grzegorz ervoor dat deze patiënten ook buiten het ziekenhuis passende ondersteuning krijgen. Hij overlegt met externe zorgverleners, waaronder het Centrum Ontmoeting In Levensvragen (COIL). Wanner een patiënt het ziekenhuis verlaat draagt hij de geestelijke begeleiding zo zorgvuldig mogelijk over, zodat deze er thuis niet ineens alleen voor komt te staan.