Opleiding & Stage

Stages zijn een belangrijk onderdeel van veel opleidingen. Op deze manier leer je écht wat het vak waarvoor je leert inhoud in de praktijk. CWZ vindt het belangrijk om studenten de kans te geven praktijkervaring op te doen. Zodat er in de toekomst gekwalificeerde mensen bij ons kunnen werken. Ook gunnen we jonge mensen die nog moeten kiezen voor een opleiding of beroep graag een kijkje in onze keuken. Zij leren van ons. Maar wij leren ook van hen. Zij brengen nieuwe kennis met zich mee en hun frisse blik kan waardevol voor ons zijn. De stagemogelijkheden zijn divers. Van leerlingen van beroepsopleidingen die langdurig stage lopen tot korte stages van een dagdeel.