Jeroen Blankenspoor, applicatiebeheerder

‘Applicatiebeheer is de menselijke kant van ICT. Ik heb veel contact met collega’s van allerlei afdelingen in het ziekenhuis. Het is daarom belangrijk om met iedereen overweg te kunnen en om aan iedere collega, in welke functie dan ook, goed uitleg te kunnen geven over wat ik doe om hen te helpen. Dat sociale stuk in mijn werk is iets wat heel goed bij mij past.’

24/7
‘Sinds 2015 werk ik bij CWZ. De uitdaging is de grote hoeveelheid techniek en ICT in het ziekenhuis: hardware zoals hartmeters, longapparatuur, scans, maar bijvoorbeeld ook printers. En dit moet allemaal tegelijkertijd én afzonderlijk van elkaar werken, 24 uur per dag. Om die reden hebben wij ook bereikbaarheidsdienst. Eén keer in de 12 weken ben ik aan de beurt. Maar ook als ik die dienst niet heb, ben ik bereikbaar voor collega’s. Want als er buiten werktijd iets aan de hand is, wil ik hen bijstaan. Juist om alles goed te laten verlopen voor de patiënten en hun familie.’

Prioriteit
‘Omdat ICT heel dicht bij de zorg voor patiënten staat, kan het werk soms spanning opleveren en stress verhogend zijn. Prioriteiten stellen is dan heel belangrijk. Als er hulp nodig is op bijvoorbeeld de afdeling Radiologie laat ik alles vallen. Dat is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld bij een defecte printer op een ondersteunende afdeling. Het prioriteren in een ziekenhuis is iets wat je even door moet krijgen. Hier ben ik gelukkig goed in ondersteund door collega’s.’

Dichtbij de klant
‘Het ziekenhuis is een interessante werkomgeving. Tijdens mijn werk sta ik regelmatig naast artsen en verpleegkundigen. Op het ene moment ben ik bij de afdeling Pathologie, op het andere moment sta ik op de Centrale Sterilisatie Afdeling (hier worden medische gereedschappen schoongemaakt en steriel verpakt). Dit is soms nodig omdat aan een applicatie hardware verbonden kan zijn die zich op deze afdelingen bevindt. Oók ik kleed me dan om in een speciaal pak voor de hygiënische ruimte. Heel normaal natuurlijk, maar de eerste keren was het voor mij wel even wennen. Dichterbij de klant kom ik niet. Hier zie ik voor wie ik het doe.’

Terug