Ricardo van den Bos, beveiligingsbeambte

'Nadat ik stage liep bij CWZ - zo'n 7 jaar geleden - ben ik hier begonnen als beveiligingsbeambte. Alles wat ik tot dan toe had geleerd op school, kon ik weer vergeten. Beveiligingswerk doen in een ziekenhuis is een vak apart. Je krijgt te maken met heftige emoties omdat mensen geconfronteerd worden met ziekten en zelfs overlijden. In de praktijk leer je pas hoe je hiermee om kunt gaan.'

Kort lontje
'De laatste jaren is agressie in het ziekenhuis enorm toegenomen. Veel mensen hebben een kort lontje. Vooral op de spoedeisende hulp kunnen de problemen hoog oplopen. Meestal is dat in het weekend als er flink is gestapt en er sprake is van alcohol- of drugsgebruik. Ik heb er allerlei scenario's meegemaakt. Van verbale agressie tot groepen jongeren die na een confrontatie in The Matrix op de spoedeisende hulp met elkaar op de vuist gingen. Gelukkig waren er toen net twee politieagenten in het ziekenhuis, zodat ik er niet alleen voor stond. Ik maak het mee dat hulpverleners hun werk stil moeten leggen omdat ze niet verder kunnen vanwege een agressieve patiënt. Dan worden wij erbij geroepen. Het helpt niet om dan te zeggen: “Doe 'ns normaal!” '

Karma
'Vaak wordt die patiënt al kalmer als wij erbij komen omdat de aandacht dan even wordt verlegd. Ik vraag dan: “Meneer ik zie dat u boos bent. Wat is er aan de hand?” Belangrijk is dat je het verhaal hoort van degene die problemen veroorzaakt. Pas als je goed luistert naar iemand die agressief gedrag vertoont, kun je dat gedrag met argumenten weerleggen. En kun je rust in de tent brengen. Je moet vooral je menselijke kant tonen en niet alles volgens 'de regeltjes' willen doen. Als ik zeg: “Ik snap dat u daar boos over bent”, dan zie ik vaak al dat de schouders gaan ontspannen. Daarna leg ik uit dat het gedrag niet past. Niet altijd kan het probleem met woorden worden opgelost. Soms moeten we de politie erbij halen. In noodgevallen houden wij de patiënt vast voor een prik of iets dergelijks. Ik heb wel eens boven op een patiënt gelegen terwijl er onder een katheter bij hem werd ingebracht. Gelukkig ben ik nooit bang geweest. Ik ben wel bedachtzaam en alert. Ik zal nooit denken: Ik zal dat klusje wel eens klaren. Als we stagiaires hebben, heb ik ook liever iemand die zenuwachtig is, dan iemand die zegt: “Kom maar op”. Dan zeg ik: “Jouw karma gaat het probleem alleen maar erger maken.”'

Witte vlag
'Soms komt degene die bonje heeft gemaakt, bij het verlaten van het ziekenhuis nog even bij onze post langs om zijn excuses aan te bieden. Dan zie je ze bij wijze van spreken met een witte vlag naar buiten lopen.'

Terug