CWZ-visie

Waar gaan we heen? Onze visie is dat CWZ in 2025 dé regisseur is van tweedelijns medisch-specialistische zorg in een duurzaam gezonde regio Nijmegen, waar we samen aan bouwen.

Liefst zorg dicht bij huis
Uitgangspunt daarbij is dat iedereen zo gezond mogelijk wil zijn en baas over zijn eigen leven. Maar soms zetten ziekte of lichamelijk ongemak dat leven op zijn kop. Wie zorg nodig heeft, krijgt die het liefst in zijn eigen omgeving. Want niemand wil graag naar het ziekenhuis. Is dat toch nodig, dan zijn wíj er met goede zorg en warme persoonlijke aandacht.

Ziekenhuis van de toekomst
Het ziekenhuis van de toekomst gaat er heel anders uitzien dan nu. Onze buitenpoli’s groeien uit tot wijkklinieken met een breder aanbod van specialisten, huisartsen en wijkzorg samen. Patiënten zullen veel vaker ziekenhuiszorg krijgen in zo’n wijkkliniek of thuis. In het hoofdgebouw komen ze minder vaak en korter en vooral voor hoog complexe diagnostiek en interventies. 

Patiënt centraal in integraal netwerk van zorg
Vooral de basiszorg zal verschuiven van locatie. Van kliniek naar dagkliniek, polikliniek, wijkkliniek. Naar zorgpartners in de eerste lijn of verpleeghuis. Bij de zorg aan huis zal de patiënt zelf een grote rol spelen, al dan niet via digitale zorg. Vaak zal het een samenspel zijn van CWZ, huisarts en wijkverpleegkundige. Het hoofdgebouw wordt meer en meer de plek voor hoog complexe, vaak topklinische interventies en zorg. In dit integrale netwerk van zorg krijgen patiënten waardevolle en zinnige zorg op de juiste plek.