CWZ-verhaal

Al ruim 170 jaar staan we klaar voor de inwoners van de regio Nijmegen met goede topklinische zorg en warme aandacht. Op deze pagina leest u ons verhaal.

Dat we met hart en ziel klaar staan voor de inwoners van Nijmegen en omstreken is niet van gisteren. Het begon met onze voorouders die zich het lot van de zieken en armen aantrokken en in 1850 het katholieke Canisiusziekenhuis en het protestantse Wilhelminaziekenhuis stichtten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden onze kelders als schuilplaats voor vele extra patiënten en angstige burgers. En zo laat onze historie nog veel meer voorbeelden zien. Mensen die hulp en zorg nodig hebben, staan al ruim 170 jaar op de eerste plek. Wat voor hen het beste is, beweegt ons tot op de dag van vandaag. 

Een stevige basis

Al roepen we het niet altijd hard: we zijn een heel goed topklinisch ziekenhuis. Dáárom kiezen de meeste mensen in de regio voor CWZ op de belangrijke momenten van hun leven. Op die stevige basis konden we terugvallen in coronatijd en dat zal ook de komende tijd hard nodig zijn. Want we staan voor grote uitdagingen: een stijgend aantal patiënten, zorg die ook nog betaalbaar moet blijven én schaarste aan goede collega’s. Onze leefstijl leidt tot gezondheidsproblemen en belast onze leefomgeving. En de corona-pandemie beïnvloedt de manier waarop we zorg bieden. Deze problemen vragen om duurzame oplossingen. Om een duidelijke koers en keuzes.

Baas over eigen leven

Uitgangspunt is dat iedereen zo gezond mogelijk wil zijn en blijven, en baas over zijn eigen leven. Maar soms zetten ziekte of lichamelijk ongemak dat leven op zijn kop. Juist dan zijn wíj er. Met zorg die wij liefst dáár bieden waar mensen zich het prettigst voelen: in hun eigen omgeving. Want niemand gaat graag naar het ziekenhuis. Maar als ziekenhuiszorg toch nodig is, dan zijn wij er met goede zorg en warme, persoonlijke aandacht.

Ziekenhuis van de toekomst

De koers tot 2025 vraagt om anders gaan denken en doen. Want het ziekenhuis van de toekomst gaat er heel anders uitzien dan nu. Onze buitenpoli’s groeien uit tot wijkklinieken met een breder aanbod van specialisten, huisartsen en wijkzorg samen. Patiënten zullen veel vaker ziekenhuiszorg krijgen in zo’n wijkkliniek of thuis, en minder vaak en korter in het hoofdgebouw komen. Vooral de basiszorg zal verschuiven van locatie. Van kliniek naar dagkliniek, polikliniek, wijkkliniek. Naar zorgpartners in de eerste lijn of verpleeghuis. Bij de zorg aan huis zal de patiënt zelf een grote rol spelen, al dan niet via digitale zorg. Het hoofdgebouw wordt meer en meer de plek voor hoog complexe, vaak topklinische interventies en zorg.

Deskundige partner voor patiënten

Patiënten willen steeds actiever betrokken zijn bij hun zorgtraject. Ze hebben een deskundige partner nodig op wie ze kunnen vertrouwen. Die weet en ziet wat iemand nodig heeft. Die zorg verleent die écht iets toevoegt. Niet te weinig, maar ook niet meer dan nodig. Die partner zijn wij! In CWZ zien we patiënten als lid van het behandelteam. We beslissen sámen over onderzoek en behandeling. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. En we hebben oog voor de persoonlijke situatie.

Waarde

Alles wat we doen, moet waarde toevoegen voor de patiënt en de samenleving. Hogere kwaliteit, lagere kosten en betere processen gaan daarbij hand in hand. We bieden onze patiënten de juiste zorg op de juiste plek. Dichter bij huis en samen met onze zorgpartners. Waarbij we overbodige zorg voorkomen en waarbij we de zorg zo organiseren, dat de patiënt sneller en beter geholpen wordt. Met onze ‘waardevolle en zinnige zorg’ komen we tegemoet aan de wens van patiënten, de maatschappij en de verzekeraars. Digitale zorg gaat ons daarbij helpen. COVID heeft ons geleerd dat zorg op afstand - via de telefoon, beeldbellen of apps - toch dichtbij kan zijn. De begeleiding is zelfs intensiever, waardoor patiënten en zorgverleners er bij problemen sneller bij zijn. Patiënten zijn er blij mee omdat ze niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeven reizen en hun naasten meer betrokken zijn bij de behandeling. Digitale zorg geeft het ziekenhuis  bovendien ruimte om het groeiende aantal patiënten te kunnen helpen.