De organisatie

Een eerste indruk van CWZ als werkgever, waar het ziekenhuis voor staat en hoe we met elkaar samenwerken, lees en zie je onder werken bij CWZ.

Functies en vakgebieden

In CWZ werken we in 12 groepen functies. Onze medewerkers vertellen je graag meer over hun werk. Want wie kan je nu beter vertellen hoe het is om bij ons te werken? 

Organisatiestructuur

De meeste medewerkers in ons ziekenhuis worden aangestuurd door afdelingshoofden. Zij zijn verantwoordelijk voor het operationele proces op de afdeling. De verschillende afdelingen zijn samengevoegd in units.

CWZ kent 3 soorten units die zich samen inzetten op het waarmaken van de ambities van CWZ. Binnen deze units zijn alle afdelingen en alle functies van het ziekenhuis ondergebracht:

Zorgunits

Binnen deze units wordt de directe patiëntenzorg uitgevoerd. Elk specialisme heeft een eigen zorgunit. De leiding is in handen van een manager bedrijfsvoering en een medisch manager. De medisch manager is een specialist van het betreffende specialisme.

Capaciteitsunits

Deze units stellen capaciteiten of producten beschikbaar aan de zorgunits. Bijvoorbeeld de operatiekamers en de laboratoria.

Serviceunits

Hierin zijn alle adviserende en faciliterende functies ondergebracht. Deze units ondersteunen de andere units en de raad van bestuur. Bijvoorbeeld P&O, financiële zaken, kwaliteit, communicatie en ICT.

In het organogram vind je naast de units de medisch specialismen, vereniging medische staf, verpleegkundige staf, de ondernemingsraad, cliëntenraad, raad van bestuur en raad van toezicht.

Dit is CWZ: jaarimpressie 2020/2021

Goede patiëntenzorg: daar gaat het bij ons om.
Meebewegen met de uitdagingen van de tijd gaat ons goed af, al meer dan 170 jaar.
Op deze pagina geven we een korte impressie van ons mooie ziekenhuis. Met een terugblik op de afgelopen tijd en een vooruitblik op de toekomst. Bekijk hier de jaarimpressie.