Wetenschappelijk onderzoek

Binnen CWZ bieden wij veel mogelijkheden om via onderzoek te werken aan het oplossen van klinische en wetenschappelijke vraagstukken en daarmee aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Soorten onderzoek

Jaarlijks starten er ongeveer 140 onderzoeken in CWZ. Dit zijn klinische en praktijkgerichte onderzoeken, uitgevoerd door verschillende in het ziekenhuis werkzame beroepsgroepen, zoals medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Naast het uitvoeren van onderzoek is er aandacht voor een onderzoekende houding en een evidence-based handelswijze. Ook zorgverleners in opleiding kunnen hierin een rol spelen. Meer over onderzoek tijdens je opleiding lees je hier.

CWZ borgt haar onderzoekend vermogen in regionale en landelijke netwerken, zoals STZ en Santeon. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om de schaal van het onderzoek te vergroten waardoor de impact van je onderzoek in omvangrijkere kring zichtbaar wordt.

Ondersteuning

Het doen van onderzoek doe je in CWZ niet alleen. Het Research Support Office (RSO) en andere collega's van de CWZ academie adviseren en ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Denk hierbij aan advisering bij opzet en rapportage, ondersteuning bij datamanagement, methodologie en statistiek, en organisatie en uitvoering van trainingen op dit gebied. Voorbeelden zijn Good Clinical Practice, statistiek, evidence based practice en de online training 'Wetenschappelijke literatuur zoeken'. De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), bestaande uit medisch specialisten, verpleegkundigen en een paramedicus, ondersteunt bij het uitzetten van wetenschappelijk beleid in CWZ. Om onderzoek onder alle zorgprofessionals te stimuleren is er een wetenschapsfonds waarbij medewerkers aanspraak kunnen maken op een financiĆ«le tegemoetkoming.

Wetenschapsavond

Jaarlijks wordt de CWZ Wetenschapsavond georganiseerd waar onderzoekers uit CWZ de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en hun onderzoeken onder de aandacht te brengen. Tijdens deze avond wordt onder andere de CWZ-wetenschapsprijs uitgereikt. Over de wetenschapsavond van 2022 lees je hier meer.