STZ-ziekenhuis

CWZ is één van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland. Dit betekent dat wij topklinische expertise hebben in diverse specialistische zorggebieden, waarmee we deel uitmaken van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

Over STZ

Binnen de vereniging STZ werken 27 topklinische ziekenhuizen samen aan hooggespecialiseerd medische zorg. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. De afgelopen jaren heeft STZ bewezen een belangrijke en gewaardeerde factor te zijn in de ontwikkeling van topklinische zorg, opleidingen, onderwijs, onderzoek en innovatie in Nederlandse ziekenhuizen. De STZ-ziekenhuizen en de vereniging denken en praten mee over deze thema's en handelen ernaar, zodat deze ook in de toekomst zijn gewaarborgd. Hoe CWZ deze thema’s implementeert, lees je hieronder. 

CWZ als opleidingsziekenhuis

Als STZ-ziekenhuis maakt CWZ zich sterk voor een uitstekend opleidingsklimaat. Met het opleiden van dokters houden we de professionals in huis alert en creatief. Zo behouden we onze kwaliteit en zijn we altijd in voor vernieuwingen. Ook op andere terreinen bereiden studenten zich in CWZ voor op werk in het ziekenhuis. Denk aan verpleegkundigen, dokters- en operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiologisch laboranten. Verder doen tal van stagiairs werkervaring bij ons op. Vaak zijn de onderwijssituaties multidisciplinair. Meer over de opleidingsmogelijkheden binnen CWZ lees je onder Leren bij CWZ

Ieder STZ-ziekenhuis beschikt over een academie waarin alle opleidingsfuncties zijn gebundeld. De CWZ academie voldoet aan verschillende inhoudelijke visitatiecriteria.

Wetenschappelijk onderzoek

De STZ-ziekenhuizen vervullen een belangrijke rol in patiëntgebonden medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt veelal in samenwerking met universitaire medische centra. De verschillende typen patiënten binnen CWZ zorgt ervoor dat wij als STZ-ziekenhuis een belangrijke rol spelen in dit medisch onderzoek. Meer over wetenschappelijk onderzoek in CWZ lees je onder Wetenschappelijk onderzoek.

Unieke expertises

CWZ heeft vier STZ-expertisecentra, waarbij het gaat om bovengemiddelde complexe aandoeningen, waarbij de patiëntenzorg is verweven met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Voor deze zorg kunnen patiënten niet in elk ziekenhuis terecht. De STZ-expertisecentra van CWZ horen bij de unieke expertises van CWZ op het gebied van topklinische zorg. De STZ-erkende zorgfuncties van alle 27 topklinische opleidingsziekenhuizen staan vermeld in het openbare STZ Topklinisch Zorgregister. Medische experts hebben deze functies getoetst.