Orthopedie en traumachirurgie

Verpleegafdeling orthopedie en traumachirurgie is sinds 2010 een leerafdeling. Op de afdeling liggen veelal patiënten met een botbreuk waarvoor een operatie nodig is, patiënten met sportblessures of patiënten die in aanmerking komen voor een heup-, knie- of schouderprothese. Op de afdeling worden hbo- en mbo-verpleegkunde stagiairs van alle leerjaren opgeleid, maar ook is er plaats voor medisch studenten en OK-assistenten in opleiding. De stagiairs worden begeleid door zowel mbo- als hbo verpleegkundig opgeleide werkbegeleiders die zorg dragen voor het totale leerproces van de stagiairs.

Wat kun je bij ons leren?

De stagiairs verrichten naar gelang hun niveau en leerjaar alle werkzaamheden, onder de verantwoording en supervisie van een verpleegkundig werkbegeleider. Aan bod komen:

  • pre- en postoperatieve zorg
  • (spoed) opname gesprekken
  • alles rondom medicatie
  • wondzorg
  • regelen van de nazorg
  • klinisch redeneren

Er is een nauwe samenwerking met de verpleegkundig specialist, de fysiotherapeut en de roomservice. Per dienst werkt de stagiair samen met één of twee werkbegeleiders, maar ook met één of meerdere studenten. Aan het begin van de dienst worden de werkzaamheden doorgenomen en de leerdoelen besproken. Werkbegeleiders voeren voortganggesprekken met de stagiairs, al dan niet in het bijzijn van één van de praktijkopleiders en een docent van school.

De stagiairs ervaren het als heel positief dat ze ook onderling van elkaar leren en waar mogelijk helpen ze elkaar bij het inwerken. Door de veilige werkomgeving heeft de stagiair het vertrouwen om zelfstandig te kunnen functioneren.

Esther van de Hei, verpleegkundige orthopedie/traumachirurgie, volgt samen met haar collega Keri Donkers de opleiding tot praktijkopleider. Al sinds 2010 heeft ze stagiairs onder haar hoede. Ben je benieuwd naar haar ervaringen? Lees hier haar verhaal.