Nieuws over CWZ-route

Pilot CWZ-route hbo-v geslaagd!

De eerste lichting CWZ-route hbo-v studenten heeft hun diploma mogen ontvangen op de HAN! Voorafgaand aan de diploma-uitreiking was er een feestelijke afsluiting in CWZ. De studenten hebben zich de laatste twee jaar van hun opleiding verbonden aan CWZ, waarbij ze diverse stages liepen en extra programmaonderdelen volgden. Van de tien studenten blijven er in ieder geval acht werkzaam bij CWZ!

‘Ik heb veel ervaringen op kunnen doen op verschillende afdelingen binnen CWZ, waardoor ik een goede keuze kon maken voor de toekomst.’

 

De studenten waren enthousiast over het brede overstijgende en verdiepende karakter van de CWZ-route hbo-v. Zo konden ze onder andere een dag(deel) meelopen met een transferverpleegkundige, een avond/nachthoofd en een verpleegkundig consulent psychiatrie. Daarnaast konden zij diverse bijeenkomsten bijwonen, bijvoorbeeld over organisatie en financiering van de zorg, de klantreis en zorg binnen de high care afdelingen.

In 2017 is er een nieuwe lichting van start gegaan. En per september bieden wij naast de CWZ-route hbo-v ook de CWZ-route mbo-v aan! 

Studenten CWZ-route verrast door high care afdelingen

'Hoe is de routing van een patiënt met een acuut infarct op de CCU?'

'Welke materialen worden er gebruikt in de verkoeverkamer?'

Dit zijn zomaar wat vragen die studenten van de CWZ-route HBO-V nu kunnen beantwoorden. Tijdens een extra programmaonderdeel van hun studie in CWZ maakten zij namelijk kennis met verschillende high care afdelingen (dialyse, CCU, SEH, IC, verkoeverkamer). In een afwisselend programma kregen groepjes studenten op alle afdelingen rondleidingen, demonstraties en uitleg. 

Een leerzame dag, volgens de studenten van de CWZ-route HBO-V, zoals Marijke Berendijk: 'Het was interessant om een kijkje te kunnen nemen op een afdeling waar je normaal gesproken niet snel komt, maar waar een patiënt bijvoorbeeld wel vandaan is gekomen.' Ook student Vince Theunissen is enthousiast: 'Ik heb een goed beeld gekregen over de samenwerking tussen de acute zorgafdelingen, dit was onbekend en verrassend.'

Het gezamenlijke doel van de afdelingen is om studenten een beeld te geven van wat er zich afspeelt in de high care. Annie Swartjes (praktijkopleider IC): 'Natuurlijk willen we de studenten ook enthousiasmeren voor het werken in de acute zorg.' De diversiteit tussen de afdelingen is groot, maar ook binnen een afdeling zie je dit terug. Iris van Heumen (praktijkopleider SEH): 'Geen dag op de SEH is hetzelfde.'
Anouk van Duifhuizen (dialyseverpleegkundige) kijkt positief terug op de bijeenkomst: 'Er werden leuke en pittige vragen gesteld door de studenten en er was ook al veel kennis in huis. De studenten waren erg geïnteresseerd.'