Bij- en nascholing

Om te zorgen dat medewerkers zich bevoegd en bekwaam voelen en zich verder kunnen ontwikkelen heeft CWZ een groot aanbod in bij- en nascholingen. De onderwerpen zijn divers en gebaseerd op de vraag vanuit de organisatie. Scholingsactiviteiten kunnen bijvoorbeeld e-modules zijn die persoonlijk worden gevolgd, maar ook zijn er klassikale scholingen in het aanbod. Voor verschillende doelgroepen zijn programma's opgesteld.